Zapytanie ofertowe | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami oraz trwałe oznakowanie wybranych drzew plakietkami