zał. nr 3 do zapytania – wzór umowy montaż wiązań | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami oraz trwałe oznakowanie wybranych drzew plakietkami