Protokół 102_WZP_2020 | Wykonanie i dostarczenie pod wskazany przez zamawiającego adres 11 szt. palenisk na ogniska