Zapytanie ofertowe | Dostawa i montaż urządzeń do integracyjnego zakątka Mokotowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień