Załącznik nr 2.1 – 2.5 | Dostawa i montaż urządzeń do integracyjnego zakątka Mokotowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień