Zapytanie ofertowe | Remont ciągu pieszego przy ul. Mariensztat na Skwerze S. Orgelbranda wykonanego z kostki granitowej nieregularnej, wielkości od 4×6 do 8×11 na powierzchni 200 m². wraz z jej uzupełnieniem.