Zalacznik nr 2 – Formularz Ofertowy | Dostawa artykułów spożywczych