załącznik nr 2 -Formularz ofertowy | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.