zapytanie ofertowe | Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż 9 hamaków miejskich w Parku Świętokrzyskim w Warszawie