Załącznik nr 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż 9 hamaków miejskich w Parku Świętokrzyskim w Warszawie