ZAŁĄCZNIK NR 2_PW_ZIELEŃ | Budowa parkletu w pasie drogowym ul. Dąbrowszczaków w Warszawie wraz z nasadzeniem zieleni oraz rozbiórką istniejącej nawierzchni, w ramach projektu: „656 – Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków