Protokół_338_WZP_2020 | Usługa polegająca na utrzymaniu w czystości oraz na wyposażeniu w środki czystości toalety publicznej zlokalizowanej w Parku G.Deszera