Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – projekt umowy | Usługa polegająca na wykonaniu okresowych przeglądów i napraw urządzeń bliskiego transportu i urządzeń dźwigowych będących własnością ZZW