Zapytanie ofertowe | Zakup, dostawa i montaż 20 regałów magazynowych celem wyposażenia pomieszczeń magazynowych w obiekcie ZZW przy ul. Bartyckiej 175