Załącznik 1 do OPZ – Granica opracowania | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. A. German