Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Projekt umowy | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w 2020 r.