zał. nr 1 do ZO formularz-ofertowy | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy, Rejon 5 – Dzielenice: Ochota, Włochy, Ursynów