Załącznik nr 4 – warunki realizacji umowy oraz standardy jakościowe prac | Utwardzenie powierzchni gruntu na leśnym ciągu pieszym na terenie skarpy od ul. Statkowskiego na terenie ścieżki rekreacyjnej wokół rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie