zał. nr 7 do ZO – wykaz lokalizacji | Dostawa i sadzenie drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście