zał. nr 4 do ZO oraz zał. nr 3 do umowy-Opis-przedmiotu-zamowienia 08.10.2021 MDU | Dostawa i sadzenie drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście