zał. nr 3 do ZO_wzór umowy_01.10.2021_ARS | Wykonanie ogrodu deszczowego podzielonego na dwie części wraz z rabatą bylinową i łąką kwietną” w pasie drogowym ul. Rosoła (działka nr ew. 5/18 z obr. 1-10-23) w dzielnicy Ursynów