Opis przedmiotu zamówienia (Program prac konserwatorskich restauratorskich) | Naprawa uszkodzonych dwóch rzeźb chłopców po akcie wandalizmu, znajdujących się w Dolince Szwajcarskiej w Warszawie.