Załącznik nr 5 do ZO Wzór tabeli inwentaryzacyjnej | Wykonanie inwentaryzacji faunistycznej budek lęgowych oraz nadzoru nad ich czyszczeniem, powieszeniem nowych budek i montażem platform dla ptactwa wodnego