Zapytanie ofertowe | Wykonanie nadzoru ornitologicznego na terenie Parku Praskiego w Warszawie