zał. nr 1 OPZ Mapa parku | Wykonanie nadzoru ornitologicznego na terenie Parku Praskiego w Warszawie