Umowa zał. nr 2 do ZO | Wykonanie nadzoru ornitologicznego na terenie Parku Praskiego w Warszawie