Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 129_WZP_2021 | Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do założenia książek obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy