Załącznik_do Regulaminu_nr_ 8d – wytyczne BAiPP Zielony plac_7.12.18 | Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy