Ogłoszenie o konkursie | Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim