Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
0
22 Stycznia 2018 | Konkurs

Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

Share
  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Sprostowanie
  3. Odpowiedzi na pytania przed złożeniem wniosków o dopuszczenie do konkursu
  4. Pismo dot. zmiany regulaminu
  5. Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie
  6. Wyjaśnienia do regulaminu 2 – 22.03.2018
  7. Informacja o zmianie regulaminu 22.03.2018
  8. Załączniki do informacji o zmianie regulaminu – 22.03.2018
  9. Informuję, że w związku z wyjaśnieniami (2) treści Regulaminu Konkursu, na stronie internetowej Konkursu na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie zamieszczone zostały podkłady mapowe dla Konkursu rozszerzone o teren powiązania w kierunku terenów Politechniki Warszawskiej.Podkłady są do pobrania pod linkiem „podkłady mapowe dla Konkursu rozszerzone o teren powiązania w kierunku terenów Politechniki Warszawskiej” w zakładce Aktualności na stronie http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl lub w zakładce Regulamin konkursu http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl/regulamin-konkursu/.
  10. Informacja o zmianie regulaminu 04.04.2018

Jednoetapowy konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

Newsletter
Share