Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niezaleganiu | Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części…