Załącznik nr 3 – Regulamin konkursu | Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części…