Załącznik nr 2 – projekt umowy | Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części…