Załącznik nr 1 – Wzór oferty | Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części…