Ogłoszenie o konkursie | Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części…