Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa