Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa