Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa