Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa