Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa