Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa