Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa