Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa