informacja o wyniku postępowania | Konkurs – aorta warszawska