informacja o miejscu publicznego ogłoszenia wyników konkursu | Konkurs – aorta warszawska