informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie.doc | Konkurs – aorta warszawska