Zdjęcie-Hynka_topole | Włochy – gospodarka drzewostanem