http://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Krasnobrodzka-lokalizacja-drzew-wnioskowanych-do-usunięcia.pdf | Targówek – gospodarka drzewostanem