Śródmieście – gospodarka drzewostanem

Share

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1.  ul. Twarda, ul. E. Plater, ul. Świętokrzyska ul. Twarda 1, ul. E. Plater 55, ul. Świętokrzyska w rej. E. Plater 53 link do mapy

link do zdjęcia

4 suche drzewa do wycinki ze względu zagrożenia bezpieczeństwa
1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – wrzesień 2017
2. komisyjne oględziny 13.10.2017
 3. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska     w Warszawie (WPN-I.6401.62.2018.KZ.3) z dnia 22 marca 2018r. zezwalającej  na niszczenie gniazda i siedliska
1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
2. wykonano nasadzenie zastępcze
zdj. 1 link do mapy
zdj. 2 link do zdjęcia drzewa
3. nasadzenie zostanie wykonane w okresie jesiennym..
 2.  Skwer Batalionu AK „Miłosz”   Skwer Batalionu AK „Miłosz”  link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo suche i 1 drzewo zamierające wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – listopad 2017

2. wydano dec. nr W/400/2018 zezwalającą na usunięcie wnioskowanych drzew

 1. dec. nr W/400/2018 nałożono obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych – 2 drzewa na terenie Skweru Batalionu AK „Miłosz”
 3.  Park Janiny Porazińskiej   Park Janiny Porazińskiej przy ul. Ludnej 8 link do mapy

link do zdjęcia

3 drzewa w złym stanie zdrowotnym wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – grudzień 2017 r.

2. wydano dec. nr W/389/2018 zezwolenie na wycinkę drzewa nr 1

3. postanowieniem nr W/127/2018 zawieszono postępowanie dot. drzew oznaczonych nr 1 i 2 do czasu przedłożenia zezwolenia RDOŚ na czynności podlegające zakazom

 4. al. Jana Pawła II al. Jana Pawła II nr 17, 19 i 21 link do mapy

link do zdjęcia

 5 drzew w złym stanie zdrowotnym wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – grudzień 2017 r.

2. komisyjne oględziny 19.01.2018

5. ul. Królewska ul. Królewska link do mapy

link do zdjęcia

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – grudzień 2017 r.

2. komisyjne oględziny 19.01.2018

3. wydano dec. nr 132/2018/PE-ZD-II – odmowa wydania zezwolenia na usunięcie wnioskowanego drzewa

4. odwołanie od treści decyzji – luty 2018

 6.  ul. Waryńskiego ul. Waryńskiego link do mapy

link do zdjęć

2 drzewa wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – grudzień 2017 r.

2. komisyjne oględziny 11.01.2018

3. wydano dec. nr 386/2018/PE-ZD-II z 17 kwietnia 2018r.

 1. przygotowano projekt nasadzenia  – link do mapy
 7. ul. Solec ul. Solec link do mapy

link do zdjęć

2 drzewa wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018

2. wydano Decyzję nr 16/2018 zezwalającą na usunięcie 2 drzew

 8. zieleniec na tyłach SARP zieleniec na tyłach SARP link do mapy

link do zdjęć

link do ekspertyzy

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018   1. przygotowano projekt nasadzenia  – link do mapy
9. Park Karola Beyera Park Karola Beyera link do mapy

 

link do ekspertyzy

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018

2. komisyjne oględziny 19.02.2018

 1. przygotowano projekt nasadzenia  – link do mapy
 10. Park Kazimierzowski Park Kazimierzowski link do mapy

link do zdjęć

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018

2. komisyjne oględziny 23.02.2018

 1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 11. Park Jazdów Park Jazdów link do mapy

link do zdjęć

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy

 

 12. ul. Nowy Zjazd, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie  ul. Nowy Zjazd, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie link do mapy

link do zdjęć

7 drzew wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 13  Ogród Saski  ul. Królewska link do mapy

link do zdjęcia

 2 suche brzozy  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew  luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 14  Ogród Saski  od ul.Fredry link do mapy

link do zdjęcia

 1 klon tatarski z poderwanym systemem korzeniowym ,wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa  luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 15 Skwer mjr B. Kontryma ‘Żmudzina’  ul. Zielna / Świętokrzyska link do mapy

link do zdjęcia

1 wierzba płacząca w złym stanie zdrowotnym z licznymi ubytkami w pniu i widocznymi owocnikami grzybów  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa  luty 2018

2. wydano Decyzję nr 259/2018 zezwalającą na usunięcie 1 drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń- link do mapy
16 Zieleniec na Koziej ul. Kozia link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo z poderwanym systemem korzeniowym  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa  luty 2018

2. komisyjne oględziny 12.03.2018r.

3. Wydano Decyzję nr W/706/2018 zezwalającą na usunięcie drzewa

1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 17 Bulwar Karskiego Bulwar Karskiego link do mapy

link do zdjęcia

 1 brzoza sucha  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018

2. komisyjne oględziny 13.03.2018r.

3. Wydano Decyzję nr 271/2018/PE-ZD-II zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 18  Zajęcza  Zajęcza przy skwerze Kahla link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo silnie zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018

2. komisyjne oględziny 6.03.2018r.

3. Wydano decyzję nr 311/2018/PE-ZD-II zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 19 Skwer S. Wisłockiego  Skwer S. Wisłockiego link do mapy

link do zdjęcia

 1 klon pospolity – zły stan zdrowotny, zagraża bezpieczeństwu 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018

2. Wydano Decyzję nr 303/2018 zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 20 ul. Anielewicza ul. Anielewicza link do mapy

link do zdjęcia

1 klon pospolity – suchy 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018

2. Wydano decyzję nr 446/2018/PE-ZD-II z dnia 08.05.2018r.

 

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 21 ul. Słomińskiego  ul. Słomińskiego 4 link do mapy

link do zdjęcia

 1 klon jesionolistny – zamierający, zagraża bezpieczeństwu  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018

2. komisyjne oględziny 9.03.2018r.

 

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
22 Park Traugutta Park Traugutta link do mapy

link do zdjęcia

 1 klon srebrzysty – suchy, zagraża bezpieczeństwu 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018

2. Wydano decyzję nr 308/2018/PE-ZD-II zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 23  Park Kazimierzowski  Park Kazimierzowski link do mapy

link do zdjęcia

 1 leszczyna turecka – sucha  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018

2. Wydano decyzję nr 309/2018/PE-ZD-II zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 24 Park Beyera Park Beyera link do mapy

link do zdjęcia

 3 drzewa (2 klony jesionolistne, 1 klon jawor)  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018

2. Wydano decyzję nr 291/2018/PE-ZD-II zezwalającą na usunięcie drzew

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 25  Złota kaczka  ul. Tamka  link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewa zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa marzec 2018

2. komisyjne oględziny 26.03.2018r.

3. Wydano decyzję nr 331/2018/PE-ZD-II zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 26  Skwer Rodziny Rodziny Matysiaków  ul. Bednarska link do mapy

link do zdjęcia

 3 drzewa suche lub zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa marzec 2018

2. komisyjne oględziny 26.03.2018r.

2. Wydano decyzję nr 332/2018/PE-ZD-II zezwalającą na usunięcie drzew

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 27  ul. Herberta  ul. Herberta link do mapy

link do zdjęcia

 7 drzew zamierające, wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa   1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa marzec 2018

2. komisyjne oględziny 03.04.2018r.

3. wydano dec. nr 40/2018 z 18.05.2018r. zezwalającą na usunięcie drzew.

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 28  pl Grzybowski  pl Grzybowski link do mapy

link do zdjęcia

 1 lipa zamierająca  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa marzec 2018

2. komisyjne oględziny 04.04.2018r.

1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 29  skwer Kahla  skwer Kahla link do mapy

link do zdjęcia

 7 drzew suche lub silnie zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018

2. komisyjne oględziny 16.04.2018r.

3. Wydano decyzję nr 415/2018/PE-ZD-II z 25.04.2018r. zezwalającą na usunięcie drzew.

1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 30 skwer Orgelbranda Zieleniec na Mariensztacie link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo suche  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 31  ul. Karowa   ul. Karowa link do mapy

link do zdjęcia

 3 drzewa suche i zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018

2. Wydano decyzję nr 32/2018 z 07.05.2018r. zezwalającą na usunięcie drzew.

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 32  ul. Dobra  ul. Dobra link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018

2. Wydano decyzję nr 25/2018 z 19.04.2018r. zezwalającą na usunięcie drzewa.

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 33  ul. Karowa  ul. Karowa link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
34 ul. Anielewicza ul. Anielewicza link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo zamierające, wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018

2. Wydano decyzję nr 468/2018 z 15.05.2018r. na usunięcie drzewa.

1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
35  Zieleniec Skarpa Dynasy  ul. Bartoszewicza link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
36  skwer przy ul. Czerniakowskiej  dz. ew. nr 8 z obrębu 5-06-11 link do mapy

link do zdjęcia

 1 suche drzewo   1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kwiecień 2018

2. Wydano decyzję nr 435/2018/PE-ZD-II z 02.05.2018r. zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
37  skwer przy ul. Czerniakowskiej i Solec  dz. ew. nr 8 z obrębu 5-06-07, dz. ew. nr 8 z obrębu 5-06-11 link do mapy

link do zdjęcia

 8 szt. drzew suchych lub zamierających  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kwiecień 2018 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
38  Bulwar Flotylli Wiślanej  Bulwar Flotylli Wiślanej  link do mapy

link do zdjęcia

 5 szt. drzew suchych lub zamierających  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kwiecień 2018

2. Komisyjne oględziny 17.05.2018

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 39  teren przy ul. Zaruskiego  teren przy ul. Zaruskiego  link do mapy

link do zdjęcia

 1 szt. drzewo suche  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kwiecień 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 40  pl. Trzech Krzyży  pl. Trzech Krzyży link do mapy

link do zdjęcia

 

 1 szt. drzewo suche 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018

2. wydano dec. nr W/856/2018 z 30.03.2018 zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 41  ul. Rozbrat  ul. Rozbrat link do mapy

link do zdjęcia

 

 3 szt. drzew – zamierające, zagrażające bezpieczeństwu 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew marzec 2018

2. wydano dec. nr/2221/2018 z 26.07.2018r. zezwalającą na usunięcie drzewa

 42  ul. Królewska  ul. Królewska odc. Zielna – Pl. Grzybowski link do mapy

link do zdjęcia

 1 szt. lipa drzewo suche, korona zredukowana, zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kwiecień 2018

2. wydano dec. nr 600/2018/PE-ZD-II zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 43  ul. Andersa  ul. Andersa 27 link do mapy

link do zdjęcia

 1 szt. drzewo suche 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew maj 2018

2. wydano dec. nr 748/2018/PE-ZD-II z 26.07.2018r. zezwalającą na usunięcie drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 44  ul. Myśliwiecka  Myśliwiecka przy budynkach LO im. Batorego, na przeciw nr 3/5/7 link do mapy

link do zdjęcia

 2 szt. drzewo suche, drzewo z koroną szczątkową nie rokujące szans na przeżycie 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew maj 2018

 

 1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
45 ul. Belwederska ul. Belwederska link do mapy

link do zdjęcia

 2 szt. drzewa zagrażające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew maj 2018

2. wydano dec. nr 761/2018/PE-ZD-II z 30.07.2018 r. zezwalającą na usunięcie drzew

 1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 46  ul. Koszykowa  ul. Koszykowa odc. al. Przyjaciół-al. Róż link do mapy

link do zdjęcia

 2 szt. drzewa zamierające, nierokujące szans na przeżycie, zagrażające 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew maj 2018

2. wydano dec. nr 749/2018/PE-ZD-II z 26.07.2018r. zezwalającą na usunięcie drzew

 1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 47  ul. Belwederska  ul. Belwederska link do mapy

link do zdjęcia

 8 szt. drzewa suche lub zagrażające 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew maj 2018

2. wydano dec. nr 762/2018/PE-ZD-II z 02.08.2018r. zezwalającą na usunięcie drzew

 1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 48  ul. Książęca  ul. Książęca link do mapy

link do zdjęcia

 1 szt. drzewo zagrażające 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018

2. wydano dec. nr 846/2018/PE-ZD-II z 16.08.2018r. zezwalającą na usunięcie drzew

  1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 49  ul. Myśliwiecka  ul. Myśliwiecka link do mapy

link do zdjęcia

 2 szt. suche, zamierające 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.

 

 1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 50  ul. Szwoleżerów  ul. Szwoleżerów link do mapy

link do zdjęcia

 1 szt. drzewo zagrażające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.
 51  ul. Rozbrat  ul. Rozbrat 16/18 link do mapy

link do zdjęcia

 1szt. drzewo suche  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.
 52  Al. Kaczyńskiego  Al. Kaczyńskiego odc. Pl. Na Rozdrożu-Marszałkowska link do mapy

link do zdjęcia

 8 szt. drzewa suche, zamierające, zagrażające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 53  Al. Ujazdowskie  Al. Ujazdowskie link do mapy

link do zdjęcia

 5 szt. drzewa suche lub zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lipiec 2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
55 Plac Na Rozdrożu Plac Na Rozdrożu przy al. Kaczyńskiego link do mapy

link do zdjęcia

2 szt. drzewa suche lub zagrażające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r. 1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
56 Jana Pawła II Jana Pawła II link do mapy

link do zdjęcia

9 szt. drzewa suche lub zamierające 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.
57 Stawki Stawki odc. Jana Pawła II-Karmelicka link do mapy

link do zdjęcia

1 szt. suche drzewo 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lipiec 2018 r. 1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
58 Słonimskiego Słonimskiego link do mapy

link do zdjęcia

 12 szt. drzewa suche, zamierające, zagrażające lub o zniekształconym pokroju  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 59  Wioślarska  Wioślarska link do mapy

link do zdjęcia

 1 szt. drzewo suche  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lipiec 2018 r.   1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 60  Solec  Solec link do mapy

link do zdjęcia

 2 szt. suche lub zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lipiec 2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 61  Al. Kaczyńskiego  Al. Kaczyńskiego link do mapy

link do zdjęcia

 4 szt. drzewa zamierające i zagrażające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
62 Senatorska Senatorska link do mapy

link do zdjęcia

 1 szt. drzewo suche   1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzeń link do mapy
 63  Bonifraterska  Bonifraterska przy Konwiktorskiej link do mapy

link do zdjęcia

  1 szt. drzewo suche  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew czerwiec 2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy