Śródmieście – gospodarka drzewostanem

Share

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1.  ul. Twarda, ul. E. Plater, ul. Świętokrzyska ul. Twarda 1, ul. E. Plater 55, ul. Świętokrzyska w rej. E. Plater 53 link do mapy

link do zdjęcia

4 suche drzewa do wycinki ze względu zagrożenia bezpieczeństwa
1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – wrzesień 2017
2. komisyjne oględziny 13.10.2017
1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
2. wykonano nasadzenie zastępcze
zdj. 1 link do mapy
zdj. 2 link do zdjęcia drzewa
3. nasadzenie zostanie wykonane w okresie jesiennym..
 2.  Skwer Batalionu AK „Miłosz”   Skwer Batalionu AK „Miłosz”  link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo suche i 1 drzewo zamierające wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – listopad 2017

2. wydano dec. nr W/400/2018 zezwalającą na usunięcie wnioskowanych drzew

 1. dec. nr W/400/2018 nałożono obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych – 2 drzewa na terenie Skweru Batalionu AK „Miłosz”
 3.  Park Janiny Porazińskiej   Park Janiny Porazińskiej przy ul. Ludnej 8 link do mapy

link do zdjęcia

3 drzewa w złym stanie zdrowotnym wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – grudzień 2017 r.

2. wydano dec. nr W/389/2018 zezwolenie na wycinkę drzewa nr 1

3. postanowieniem nr W/127/2018 zawieszono postępowanie dot. drzew oznaczonych nr 1 i 2 do czasu przedłożenia zezwolenia RDOŚ na czynności podlegające zakazom

 4. al. Jana Pawła II al. Jana Pawła II nr 17, 19 i 21 link do mapy

link do zdjęcia

 5 drzew w złym stanie zdrowotnym wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – grudzień 2017 r.

2. komisyjne oględziny 19.01.2018

5. ul. Królewska ul. Królewska link do mapy

link do zdjęcia

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – grudzień 2017 r.

2. komisyjne oględziny 19.01.2018

3. wydano dec. nr 132/2018/PE-ZD-II – odmowa wydania zezwolenia na usunięcie wnioskowanego drzewa

4. odwołanie od treści decyzji – luty 2018

 6.  ul. Waryńskiego ul. Waryńskiego link do mapy

link do zdjęć

2 drzewa wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – grudzień 2017 r.

2. komisyjne oględziny 11.01.2018

 1. przygotowano projekt nasadzenia  – link do mapy
 7. ul. Solec ul. Solec link do mapy

link do zdjęć

2 drzewa wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018

2. wydano Decyzję nr 16/2018 zezwalającą na usunięcie 2 drzew

 8. zieleniec na tyłach SARP zieleniec na tyłach SARP link do mapy

link do zdjęć

link do ekspertyzy

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018   1. przygotowano projekt nasadzenia  – link do mapy
9. Park Karola Beyera Park Karola Beyera link do mapy

 

link do ekspertyzy

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018

2. komisyjne oględziny 19.02.2018

 1. przygotowano projekt nasadzenia  – link do mapy
 10. Park Kazimierzowski Park Kazimierzowski link do mapy

link do zdjęć

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018

2. komisyjne oględziny 23.02.2018

 1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 11. Park Jazdów Park Jazdów link do mapy

link do zdjęć

1 drzewo wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy

 

 12. ul. Nowy Zjazd, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie  ul. Nowy Zjazd, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie link do mapy

link do zdjęć

7 drzew wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – styczeń 2018  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 13  Ogród Saski  ul. Królewska link do mapy

link do zdjęcia

 2 suche brzozy  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew  luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 14  Ogród Saski  od ul.Fredry link do mapy

link do zdjęcia

 1 klon tatarski z poderwanym systemem korzeniowym ,wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa  luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 15 Skwer mjr B. Kontryma ‘Żmudzina’  ul. Zielna / Świętokrzyska link do mapy

link do zdjęcia

1 wierzba płacząca w złym stanie zdrowotnym z licznymi ubytkami w pniu i widocznymi owocnikami grzybów  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa  luty 2018

2. wydano Decyzję nr 259/2018 zezwalającą na usunięcie 1 drzewa

 1. przygotowano projekt nasadzeń- link do mapy
16 Zieleniec na Koziej ul. Kozia link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo z poderwanym systemem korzeniowym  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa  luty 2018 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 17 Bulwar Karskiego Bulwar Karskiego link do mapy

link do zdjęcia

 1 brzoza sucha  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 18  Zajęcza  Zajęcza przy skwerze Khala link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewo silnie zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 19 Skwer S. Wisłockiego  Skwer S. Wisłockiego link do mapy

link do zdjęcia

 1 klon pospolity – zły stan zdrowotny, zagraża bezpieczeństwu 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 20 ul. Anielewicza ul. Anielewicza link do mapy

link do zdjęcia

1 klon pospolity – suchy 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 21 ul. Słomińskiego  ul. Słomińskiego 4 link do mapy

link do zdjęcia

 1 klon jesionolistny – zamierający, zagraża bezpieczeństwu  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
22 Park Traugutta Park Traugutta link do mapy

link do zdjęcia

 1 klon srebrzysty – suchy, zagraża bezpieczeństwu 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 23  Park Kazimierzowski  Park Kazimierzowski link do mapy

link do zdjęcia

 1 leszczyna turecka – sucha  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 24 Park Beyera Park Beyera link do mapy

link do zdjęcia

 3 drzewa (2 klony jesionolistne, 1 klon jawor)  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa luty 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 25  Złota kaczka  ul. Tamka  link do mapy

link do zdjęcia

 1 drzewa zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa marzec 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 26  Skwer Rodziny Rodziny Matysiaków  ul. Bednarska link do mapy

link do zdjęcia

 3 drzewa suche lub zamierające  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa marzec 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 27  ul. Herberta  ul. Herberta link do mapy

link do zdjęcia

 7 drzew zamierające, wycinka ze względu zagrożenia bezpieczeństwa   1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa marzec 2018  1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
 28  pl Grzybowski  pl Grzybowski link do mapy

link do zdjęcia

 1 lipa zamierająca  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa marzec 2018 1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
link do mapy

link do zdjęcia

1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy
link do mapy

link do zdjęcia

1. przygotowano projekt nasadzeń – link do mapy