Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
0

Projekty

Wszystkie
Budżet Partycypacyjny
Projekty dofinansowane
Zadania inwestycyjne
22.11.2017
Trzy nowe parki o symbolice historycznej
01.10.2017
„Warszawa chwyta wodę” – program zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych
27.09.2017
Ogrody społecznościowe, czyli zróbmy to razem!
26.09.2017
Trzy parki z dofinansowaniem
20.09.2017
Projekt „Zieleń i kropka”
18.08.2017
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie – potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków
26.05.2017
Nowa sportowa atrakcja nad Wisłą
28.04.2017
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie
19.04.2017
Tak będą wyglądały miejskie poidełka
28.03.2017
Milion Drzew Dla Warszawy
12.01.2017
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej
Newsletter
Share